Hoppa till innehåll

Utbildningsmaterial

Utbildnings- material

För att sprida information och kunskap om Slow Food rörelsens budskap om GOD, REN och RÄTTVIS mat till barn och ungdomar finns ett utbildningsmaterial framtaget som vi nu lägger ut på vår hemsida. 

Idén kommer ursprungligen från Italien, där Slow Food organisationen grundades 1989. 2009 togs ett material som på engelska kallas ”To the Origins of Taste” fram. Vår systerförening Slow Food i Skåne Nordost har gjort en förenklad version på svenska som kan användas i arbetet med barn/ungdomar i förskolor och skolor eller i andra sammanhang. 

Efter en inledande text som handlar om våra sinnen och hur viktiga dessa är i alla sammanhang som handlar om mat, kommer den andra delen som består av ett antal övningar som Du kan använda på det sätt som passar Dig bäst.

Smak, lukt och känsel men också hörsel och syn testas i de olika övningarna. Syftet med materialet är att låta deltagarna öva upp sina olika sinnen genom att lära sig att förstå och bli medvetna om hur dessa fungerar. Övningarna ger även ett utökat ordförråd för smakupplevelser. Genom lektioner eller workshops i grupp kan man på ett enkelt sätt leka sig fram till kunskap och ett ökat medvetande om det vi äter.

Klicka på den övningsbok som du vill läsa mer om!

Sinnen

Den sensoriska utbildningskursen ”Smakernas ursprung” skapades för att tillgodose en enkel men grundläggande syn på våra smakförnimmelser. Genom aktiviteter och genom att delta i kursen, kommer du att få möjligheten att öva upp dina sinnen. Du förvärvar ett grundläggande ordförråd för olika smakupplevelser.

En sensorisk resa

I det här kapitlet kommer du att hitta övningar som är tänkt att användas vid de sex stationer som finns på vår sensoriska resa till ’smakens ursprung’. Varje stycke är ägnad åt ett särskilt sinne och utmynnar i slutändan i en interaktivt, multisensorisk övning som involverar alla fem sinnena tillsammans. Övningarna inleds med en förklaring och sedan med tabeller som ska fyllas i genom kursens gång.

Nära Västmanland

Nära Västmanland

Den 25 april 2019 fick vi förmånen att vara delarrangörer av ett stort och publikt arrangemang där våra hjärtefrågor om mat – klimat och miljö debatterades och diskuterades ur alla tänkbara perspektiv. På den efterföljande minimässan bjöd ett 15-tal lokala producenter och matlagare på delikatesser där också vi i Slow Food bjöd på en ljuvligt god, kall och smakfull ärtsoppa som Ferna Herrgård & Spas duktiga kockar lagat till oss. Det här var vårt största och mest påkostade arrangemang hittills. Vi kallar det vårt, men vi hade förstår professionell hjälp av både praktisk projektledning och finansiering genom Region Västmanland. Den här dagen resulterade också i en film samt en redaktionell uppföljning. Vår ambition är att använda materialet i syfte att öka människors medvetenhet om sambandet mellan Mat, Klimat och Miljö.

Den redaktionella dokumentationen gjordes av Ann-Christine Kihl. Ann-Christines sammanfattande material hittar du sist på den här sidan

Det praktiska fortbildningsmaterialet

I ett samarbete med Högskolan Dalarna så tog studenter från Grafisk design programmet fram det här trevliga materialet till oss. Detta material är fritt att skriva ut och använda utbildnings- eller marknadsföringssysfte.

 

Bilder: Mia Björkström

Se filmen från Nära Västmanland på vår FB-sida, tryck på länken här

Snigelns trädgård - Informationsblad och målarbok

Ett roligt litet informationsblad inriktat mot förskolebarn. Bladet innehåller information om hur man sår frön för grönsakerna: Rödbeta, rädisa, morot och spenat. Bladet går också igenom hur man tar hand om sin odling med bevattning och fiberdukt för att få en lyckad skörd. När man väntar på att grönsakerna ska växa kan man måla i den inkluderande målarboken.

Knep & Knåp - Lekhäfte

Detta lekhäfte är perfekt att skriva ut och dela med barn i åldrarna 6–8. Häftet innehåller flera roliga pussel, faktarutor och illustrationer för barnen att ta del av. Häftet fungerar som en startpunkt i barnens tänk om god, ren och rättvis mat och användas för att sprida budskapet om Slow Food den nya generationen.

Broschyr inriktad mot allmänheten

Denna folder ska fungera som en guide till alla lokala matproducenter som samarbetar med Slow Food Västerås, med information om vad de gör, vart de finns och när och hur man kan besöka dem. Detta syftar till att inspirera målgruppen att göra besök hos producenterna och marknadsförs som perfekta utflyktsmål för barnfamiljerna och Västerås invånare. Foldern har också som syfte att inspirera läsaren till att läsa mer på Slow Food Västerås olika kanaler, samt som en uppmuntran att bli medlem.

Broschyr inriktad mot skolor och storkök

Denna fbroschyr kommer att användas i marknadsföringskampanj för att nå fram till skolor och personal i storkök. Broschyren innehåller information om #slowgoals-kampanjen och hur man anmäler sig. Broschyren beskriver även de tydliga “spelreglerna” för kampanjen och informerar hur skolorna kan delta och hitta till kampanjen via sociala medier. Den ska göra skolorna nyfikna i Slow Foods budskap.

Broschyr inriktad mot restauranger

Detta är en flersidig broschyr som är tänkt att skickas ut till restauranger för att sprida Slow Foods budskap i dessa områden. Broschyren innehåller information om hur man kan förbättra inköp av råvaror, ge tips om hur man kan säsongsanpassa sin meny och förklara att mat i säsong alltid smakar bäst, och det finns också information om Slow Food Västerås och vad vi står för. Broschyren påvisar också hur och varför Slow Food kan hjälpa målgruppen och hur det kan leda till bra, ren och rättvis mat för alla. I slutet av broschyren finns det också med information om en tävling som skulle kunna hållas för att ytterligare sprida kunskapen om Slow Food.

En sammanfattning av lärdomarna från eventet "Nära Västmanland" den 25 april 2019.

Ann-Christine Kihl