Hoppa till innehåll

Planer och Mål

Vår filosofi – Vi Slow Food-nätverkare menar, att alla har en fundamental rätt till att njuta av det goda. Således följer ett ansvar att försöka bevara matarvet, hantverket och matkulturen för att få uppleva den njutningen och få en känsla för smaken.

Vår rörelse är baserad på ett eko-gastronomiskt koncept med starka samband mellan jord, bord, kulturer och människor.

Slow Food, ”långsam mat”, är gott, rent och rättvist – och det är våra tre ledord när det gäller mat och livsmedelsproduktion.
Vårt behov av näring ska omvandlas till en njutning. Det ska vara hållbar kvalitetsmat. Vid alla tillfällen ska maten smaka gott och den ska vara producerad på ett rent sätt som inte skadar vår natur eller vår hälsa och producenterna ska få en rättvis ersättning för sitt arbete.
Alla i produktions- och distributionskedjan måste visa respekt för eko-systemen Djurens och människornas hälsa måste skyddas. Därför säger vi inom Slow Food nej till genmodifierad mat, GMO.

I det medvetna valet av att välja god, ren och rättvis mat blir man en med-producent/co-producer – genom att aktivt informera sig om hur maten är producerad och aktivt stödja den som producerar den är man partner i produktionsprocessen. Inom Slow Food är alla med-producenter istället för konsumenter.

Terra Madre

Slow Food har skapat det globala nätverket Terra Madre (moder jord) för att aktivera sina medlemmar. Terra Madre är ett viktigt verktyg för Slow Foods strävan att modernisera helhetssynen på matkulturen och skapa förändring.
Nätverket samlar alla som arbetar direkt eller indirekt med småskalig matproduktion såsom bönder, fiskare, mathantverkare, kockar och forskare. Vartannat år samlas över 5000 representanter från hela världen till ett Terra Madre-möte i Turin för att diskutera framtiden för världens matproduktion.
Lokalt arbetar varje matsällskap med att skapa sin länk av Terra Madre nätverket. 

Vi brinner för – Vi arbetar för att bibehålla och skydda odlingslandskapet, matkulturen och den biologiska mångfalden.
Vi värnar om rätten till att göra det dagliga behovet av näring till en njutning genom att bl.a. sprida kunskap genom smak-utbildningar och bygga broar mellan producenter och med-producenter genom events och andra olika initiativ.

Bibehåll den gastronomiska mångfalden

Uppskattningen av god vardagsmat och dryck kombineras med försöken att bevara mångfalden av sädesslag, grönsaker, frukt, fisk och utrotningshotade djurraser och matprodukter, vars existens hotas av den industriellt framställda ”bekvämlighetsmaten”.
Genom Slow Food projekt som Smakernas Ark/Ark of Taste (stödd av Slow Food Foundation of Biodiversity) vill Slow Food i Sverige försvara vårt oersättliga svenska matarv. Här samlas och beskrivs glömda och utrotningshotade smaker.
För att behålla smakrikedomen måste vi ha en mångfald av arter och sorter inom jordbruket, fisket och boskapsskötseln.

Smakutbildning

Genom att träna och återuppväcka våra sinnen, hjälper smaka på maten-händelser som taste-workshops oss att återupptäcka nöjet att äta och njuta och förstå vikten av att bry sig om var maten kommer från, vem gör den och hur görs den.
Aktiviteter i de olika lokala Matsällskapen/convivierna introducerar regional mat och hantverk och producenter till både medlemmar och icke medlemmar. Och smaka på maten-händelser och taste-workshops erbjuder guidade smakprovningar med matexperter.
Vi hoppas även kunna påbörja olika matsällskap i skolorna med bl.a. trädgårdsprojekt så att barnen ska kunna lära sig hur mat produceras och smakar naturellt.
Slow Food har startat egna gastronomiska universitet University of Gastronomic Science och samarbetar med universitet rumt om i världen.

Länka samman Producenter med Med-producenter

Slow Food organiserar mässor, marknader och internationella, nationella och lokala events för att presentera producenter som arbetar med unik gastronomisk kvalitet för intresserade konsumenter. Läs mer under den internationella eventlistan om t.ex. Salone del Gusto, Cheese, Slow Fish, Aux origine du Goût.