Hoppa till innehåll

Vad är Slow Food Västerås?

Internationellt arbetar Slow Food som ett världsomspännande nätverk som på gräsrotsnivå vill förändra sättet som mat produceras på genom att:
  • Bibehålla och skydda den kulturella, gastronomiska och biologiska mångfalden,
  • Främja småskaligheten och hantverket,
  • Lyfta fram närproducerade livsmedel och hotade produkter och glömda tillredningsmetoder,
  • Informera och utbilda om bra mat och smak.

I Sverige, på det nationella och lokala planet, arbetar matsällskap/convivier ideellt med att:
  • Skydda odlingslandskapet och stödja det hållbara jordbruket.
  • Stödja lokal matkultur och koppla samman medlemmar med producenter.
  • Stimulera nätverksbyggande mellan sina medlemmar.
  • Organisera gastronomiska evenemang
  • Försvara vår rätt till att njuta av god mat och sprida kunskap om god, ren och rättvis mat.

Ryggraden i Slow Food är uppbyggd på lokala föreningar matsällskap/convivier och drivs av medlemmarnas frivilliga arbete för att göra Slow Foods ideal verkliga. Ett matsällskap är öppet för alla som äter mat, eller antingen om man är involverad i produktion, distribution eller konsumtion av mat. Eller som bara är en intresserad, nyfiken och engagerad människa som vill lära sig mer om vår mat.

I dag är vi ca 1000 medlemmar i 21 matsällskap i Sverige. Matsällskapen är samlade under föreningen Slow Food i Sverige.

Det lokala Matsällskapet ordnar medlemsaktiviteter: Smaka på maten-händelser, taste-workshops, besök hos producenter, andra utbildningar, aktiverar skolor att starta skolträdgårdar, ordnar marknader och skapar måltider för vuxna, ungdomar och barn. Matsällskapen, är Slow Foods ryggrad och drivs av medlemmarnas idoga och frivilliga arbete för att göra Slow Foods ideal verkliga. Alla matsällskap tillhör Slow Food International, den världsomspännande Slow Food rörelsen.
Som medlem och konsument är du en med-producent/coproducer enligt Slow Food, eftersom du bryr dig om hur och vad som odlas och hur det smakar.