Hoppa till innehåll

Dialogmöte med en fiskare i verkligheten

Torsdagen den 9 mars mötte ett 20-tal medlemmar upp till ett dialogmöte med Daniel Vidlund, som är yrkesfiskare i Mälaren. Daniel berättade om sin karriär som faktiskt av en slump fick in honom i familjens fiskartradition. Daniel började sin yrkeskarriär i en helt annan bransch, nämligen en teknikutbildning och sedan i en agentur för Husqvarnas motorcykelsortiment. Men sen blev det fisk för hela slanten. Numera är Daniel också engagerad i olika forum för fiskerinäringen. Nyfikna Slow Foodmedlemmar ställde en mängd frågor om fiskets förutsättningar och Daniel berättade om hur det både förändrats men ändå bedrivs i samma småskaliga form som det gjort i flera hundra år. Det är bara metoderna som förändrats och utvecklats. Även förebyggande insatser som att öka minimimåttet för gös, från 40 – 45 cm, som lägsta tillåtna längd har bidragit till att stärka beståndet. Gös och abborre utgör primärt de arter som man koncentrerar sitt fiske på i Mälaren men naturligtvis åker en del gäddor med som huvudsakligen exporteras till Frankrike därför att det inte finns någon större efterfrågan på dessa från de svenska konsumenterna.

I vår dialog med Daniel diskuterades på vilket sätt man eventuellt skulle kunna påverka konsumenterna att efterfråga även de andra arterna som finns i Mälaren. Där är man på god väg att bygga ett system för att ta vara på en del av bifångsten i nät och ryssjor, det är braxen som finns i stor mängd och är tillräckligt stora för att det ska fungera i en förädlingsprocess. Efter braxen har otroligt mycket ben har man tagit fram en metod för att framställa färs (eller rättare sagt en fiskmassa) som ska kunna sälja till både storhushåll och konsumenter. Exempel på hur färsen kan tas om hand får vi smaka när vi avslutar kvällen med burgare gjorda just på braxenfärs och serverad med sedvanliga tillbehör som bröd, picklade sallad och dressing. Det var Restaurang Marcel P i bottenvåningen på samma hus som Folkuniversitetets lokaler finns i som lagat burgarna som samstämmigt fick väl godkänt och jämförbara med andra burgarvarianter.

Andra frågor som kom upp och diskuterades var bland annat om hur MSC-märkningen fungerar, Stockholms- och Smögens fiskaktioner betydelse för insjöfiskarnas ekonomi och en hel del annat smått och gott om framtidsfrågor som rör våra konsumtionsmönster när det gäller fisk och fiskprodukter hur dessa kan mötas av fiskerinäringen utan alltför många mellanhänder.

Text: Hans Johnson Foto: Karin Wiberg

Dela
Dela
Dela
Dela
Picture of Hans Johnson

Hans Johnson

Initiativtagare och en av grundarna till Slow Food Västerås år 2006, föreningens ordförande fram till 2012 och är idag vice ordförande.