Start | Om oss | Nyheter | Aktiviteter | Information | Utbildningsmaterial om sinnen | Kontakta oss | Verksamhetsberättelser
Vi blir historieägare! - Inställt på grund av sjukdom!

Torsdagen den 6 oktober blir vi historeieätare. Vi är inte riktigt klara över om vi ska laga maten tillsammans eller om vi bara ska smaka och prata runt det här intressanta temat. Ett är i alla fall klart, vi ska lotsas igenom den här kvällen under ledning av Agneta Hamnstedt, kock och kockutbildare och en av författarna till boken "1700 - Handbok i historisk verklighetsflykt" - Människor, mat och kläder vid Sala Silvergruva och Sätra Brunn under 1700-talet. Agneta är också en mycket engagerad medlem och styrelseledamot i Slow Food Västerås. Det här är något vi ser fram emot med skräckblandad förtjusning - vad kan det bjudas på tro?